Ljus som tjänst kan ge stora vinster

Många svenska arbetsplatser har undermålig belysning med ineffektiva och omoderna armaturer. Genom att köpa ljus som tjänst skulle många företag kunna få bättre belysning samtidigt som deras miljöbelastning skulle minska. Ett forskningsprojekt som finansierats av Energimyndigheten visar dock ett ett hinder för detta är att det saknas lagar och regler på området.

En förklaring till att så mycket undermålig belysning finns handlar ofta om okunskap. Detta leder till att företag behåller sin undermåliga belysning så båda drar för mycket energi men också skapar en undermålig arbetsmiljö.

Ett alternativ skulle kunna vara att företag börjar köpa tjänsten ljus. Det finns flera fördelar med en sådan modell, bl a:

  • Effektivare ekonomi och bättre miljö
  • Företag som säljer funktion i stället för produkter kan ha en mer långsiktig syn på affären.
  • Bidrar till att man väljer produkter med lång livslängd och låg energiförbrukning i stället för att, som många företag som själva köper in utrustning gör välja billiga produkter som nätt och jämt överlever garantitiden.
  • Den här typen av lösningar främjar cirkulärt synsätt.

 

Källa: Energimyndigheten

Läs mer om projektet