Augusti 2014. Sommarfotografering av Riksdagshuset med omnejd. Blomsterurna vid entren till Riksplan, sett från Norrbro. Blommor. Moder Svea.

Belysning i skolan i fokus på frukostseminarium i riksdagen

Den 16 maj hölls ett riksdagsseminarium om belysning i skolan. Det skedde under den internationella ljusdagen – International Day of Light – som UNESCO instiftat för att uppmärksamma ljuset och belysningens betydelse för oss människor och miljön.

Här kan du se inspelningen från riksdagsseminariet i sin helhet

Här hittar du vår informationsfilm om belysning i skolan.