Bild: Wikipedia

Belysningsbranschen och Coronakrisen

Trots Coronakrisen råder fortsatt en bra leveranssäkerhet hos Belysningsbranschens medlemsföretag. Inga  större leveransproblem som noterats.

Under kristider är det än viktigare att anlita pålitliga, väletablerade leverantörer som står för hög kvalitet, stor kunskap och uthållig långsiktighet i sin verksamhet.

Kontakta Belysningsbranschen om du har några frågor eller känner dig osäker.