Den svenska renoveringsstrategin för dålig

EU har ålagt alla medlemsländer att ta fram en ”renoveringsstrategi” som ska ”underlätta en kostnadseffektiv omvandling av befintliga byggnader till nära-nollenergibyggnader”. Den svenska renoveringsstrategin där Boverket och Energimyndigheten tagit fram underlag visar inga konkreta förslag alls, bara nya utredningar. Det duger inte.

 

Tillsammans med EnergieffektiviseringsföretagenSvensk ventilationInstallatörsföretagenSwedisol  och Isoleringsfirmornas förening har Belysningsbranschen därför skrivit ett brev som skickades in till Boverket, Energimyndigheten, Miljödepartementet och Infrastrukturdepartementet. I det klargörs vilka förändringar som behövs för att förbättra Sveriges strategi.

 

Läs brevet här.