En satsning på energieffektivisering är som att satsa på ny energiproduktion

Nästan en tredjedel av energin som används i Skånes kommunala fastigheter är energislöseri. Och situationen är antagligen inte unik i Skåne utan i stort sett densamma i hela landet. Effektivare energianvändning bör vara förstahandsalternativet i alla policy-, planerings- och investeringsbeslut.

En satsning på energieffektivisering kan likställas med att satsa på ny energiproduktion.

Det framgår av en debattartikel som publicerats den 15 april i Blekinge läns tidning.

”Vi ser att företag ofta med viss övertro investerar i ”ny teknik” innan man effektiviserat de befintliga installationerna fullt ut. Exempelvis har teknikutvecklingen på belysningssidan under senare år gjort att man minskat energianvändningen genom att byta till LED-tekniken men samtidigt har man ofta glömt att även sektionera och styra sin belysning vilket gjort att man inte nått full besparingspotential.”

Länk till artikeln

Länk till rapporten ”Från energislöseri till värdeskapande kapitalkostnader”