Följ Ljusdagen LIVE

Följ årets Ljusdagen LIVE den 8 september kl. 15.30 – ca 17.30.
Med prisutdelningar av bl.a. Svenska Ljuspriset, Årets skylt och Svenssons Stora Förtjänstpris!