Här är årets vinnare av Svenska Ljuspriset!

Den 6 september korades vinnarna av årets omgång av Svenska Ljuspriset i samband med Ljusdagen i Stockholm. Vinsten i interiörklassen kammade Kungl. Vetenskapsakademien, med en ljussättning designad av Sweco Architects och till vinnare i exteriörklassen korades projektet Sundbybergs kyrka och kyrkopark med ljusdesign av White arkitekter.

Båda projekten presenterar verkligen det som tävlingen Svenska Ljuspriset vill lyfta fram, nämligen projekt där belysning och ljus på ett speciellt skickligt sätt använts för att lyfta fram en byggnad eller en plats, genom en lösning som tar hänsyn till både människa och miljö.

Förutom att belysningslösningarna i båda projekten naturligtvis använder den senaste tekniken gällande energieffektivitet har även andra viktiga hållbarhetsaspekter tagits till hänsyn. På Kungl. Vetenskapsakademien har  man, till exempel, delvis återburkat befintliga armaturer och i Sundbyberg har ljusdesignteamet lagt stor hänsyn till att minimera ljusföroreningar på ett mycket märkbart sätt, jämfört med den tidigare lösningen.

Läs mer om projekten.