Så skapar vi trygga utomhusmiljöer

Belysningsbranschen har tagit fram en ny informations- och inspirationsfilm om utomhusbelysning. Vi lyfter fram viktiga aspekter för en trygghetsskapande utomhusmiljö och flera experter inom ämnesområdet, både från planerings- och kommunsidan medverkar.