Kräv halverat energibehov för stödet till flerbostadshus

Belysningsbranschens VD Mikael Castanius skriver tillsammans med fem andra branschföreträdare en debattartikel i tidningen Aktuell Hållbarhet med anledning av regeringens kommande stöd för flerbostadshus. Företagen i bygg- och installationsbranschen har en nyckelroll att spela när det gäller målet att halvera energianvändningen till 2030. Vi kan klara och samtidigt se till att förbättra inomhusmiljön. Men för att nå dit behöver regeringens stöd gå till åtgärder som skapar största möjliga nytta och leder till halverat energibehov, skriver branschföreträdarna.

Inom belysning är energisparpontialen så hög som upptill 90 procent – genom utbyte till modern teknik – en lågt hängande frukt.

Läs debattartikeln här.