"Miljöer som är mörka kan ofta upplevas som otrygga"

Erik Slottner, trygghetsborgarråd i Stockholms stad är vår senaste gäst i Belysningspodden. Han berättar om varför han är så engagerad i just trygghetsfrågor, och vilka insatser han vill genomföra för att öka tryggheten i stadens olika områden. Var kommer då belysning in?

Till Belysningspoddens avsnitt med Erik Slottner