Nya versioner av Ljusamallen för belysningsberäkningar

LJUSAMALLEN för belysningsberäkningar inomhus och utomhus nylanseras. Dokumenten har reviderats i enlighet med den nya standarden för arbetsplatsens belysning samt nya utgåvan av Ljus & Rum.

LJUSAMALLEN är en serie checklistor, som är ett hjälpmedel för att jämföra armaturer och belysningsberäkningar på ett riktigt och rättvist sätt. Vid belysningsprojektering är det viktigt att relevant information redovisas enhetligt, både för ljustekniska data och mekaniska egenskaper.

Dessa checklistor baserar sig på standarden SS-EN 12464-1:2021 – Ljus och belysning – Belysning av arbetsplatser – Del 1: Arbetsplatser inomhus.

De två nyreviderade dokumenten hittar du i KUNSKAPSBANKEN – sök där på ”Ljusamallen”.