Nytt hjälpmedel för jämförelse av olika LED-armaturer inomhus

Ljusamallen – LED armaturer inomhus – är en rekommendation för en enhetlig redovisning av LED-armaturer. Syftet med dokumentet är att möjliggöra en rättvis jämförelse av olika LED-armaturer och det tar upp olika mekaniska egenskaper och tekniska data som du behöver efterfråga. Då blir olika lösningar mycket lättare att jämföra med varandra på ett rättvist sätt.

Ljusamallen-dokumenten är framtagna och uppdateras kontinuerligt av Belysningsbranschens Tekniska kommitté.

Ljusamallen för LED-armaturer inomhus hittar du i vår KUNSKAPSBANK.