"Om vi planerar med ett vuxenperspektiv, då kan vi vara ganska säkra på att det inte blir bra för barnen.”

Vår senaste gäst i Belysnignspoddden är en av Sveriges absolut främsta experter inom skolmiljön – Jonas Kjellander, arkitekt och ljusdesigner, Sweco Architects. Jonas menar att generell belysning i skolan inte duger till någonting, inte ens städning. En investering i belysning är en investering i social hållbarhet – en insikt som saknas i dagen svenska skola, enligt honom.

Gå in och lyssna på en fantastisk lektion om ljusets betydelse i allmänhet, med speciell inriktning mot belysningens betydelse i skolmiljön.

Länk till podden