Standarden uppdateras för bättre ljuskvalitet

Standarden för arbetsplatsens belysning håller på att revideras. Det är nu för första gången som den tar upp t.ex. hur vi skapar bättre omfältsljus. Standarden kommer att bidra till effektivare belysning med bättre ljuskvalitet. Se en film där Tommy Govén som är involverad i standardiseringsarbetet förklarar det nya i revideringen.