Till dig som arbetar med fastigheter

Seminarium:
NYA REGLER FÖR HÅLLBAR BELYSNING
– Lysrör försvinner nästa år 

Den 16 maj firas den internationella ljusdagen, som UNESCO instiftat. Syftet med dagen är att uppmärksamma viktiga frågor inom belysningsområdet och vi vill därför bjuda in dig till ett seminarium där de mest aktuella frågorna belyses. I år handlar det om frågor som berör landets befintliga fastigheter i allra högsta grad.

Det sker mycket inom belysning just nu, bland annat pågår utfasning av ljuskällor med anledning av olika EU-direktiv. Det innebär att mycket vanligt förekommande ljuskällor, som lysrör försvinner redan nästa år. Denna utfasning berör de allra flesta fastigheter i Sverige och det är viktigt för dig som arbetar med fastigheter att få mera information för att kunna planera.

Det finns också en fortsatt stor outnyttjad potential till energibesparing i svenska fastigheter. Att energieffektivisera belysning innebär att man kan spara både pengar och miljö. Det skapar hållbarare fastigheter och frigör el till annat i samhället och drar på så sätt sitt strå till stacken i klimatfrågan.


Datum: 16 maj 2022
kl. 13 och framåt
Plats: Westmanska palatset,
lokal: Bryggarkungen, Holländargatan 17 i Stockholm


PROGRAM

Kl. 13.00
Välkommen, Mikael Castanius, VD för Belysningsbranschen

Nya krav fasar ut lågenergilampor och lysrör – trendspaning”

– Peter Bennich, belysningsspecialist, Energimyndigheten

”Vad innebär utfasningen av vanligt förekommande ljuskällor i svenska fastigheter?
Hur kommer det sig att nästan samtliga fastigheter i Sverige påverkas?”

– Johan Röklander, lektor i ljusdesign, Jönköping University

Ca. kl. 14.00: Kaffepaus 

Kl. 14.30:

GODA EXEMPEL – Presentation av genomförda projekt där man uppnått en stor energibesparing samtidigt som det skapats en god och hållbar belysningsanläggning
Olika typer av projekt, både inomhus och utomhus, presenteras.

 

PANELDISKUSSION:
”Vad behöver fastighetsägaren planera för? Vilka möjligheter finns, vilka fallgropar ska vi undvika?”

Moderator:  Johan Röklander, Jönköping University
Paneldeltagare:
Rikard Silverfur, chef Utveckling & Hållbarhet hos Fastighetsägarna;
Fredrik Viderud, elspecialist på SISAB, Stockholms skolfastigheter
Peter Bennich, belysningsspecialist hos Energimyndigheten
David Vestberg, kategoriansvarig hos ADDA Inköpscentral (inom SKR)
Martin Gustafsson, inspektör hos Elsäkerhetsverket

 

 

Kl. 16.00: Avslut & mingel 

***

Missade du seminariet? Du kan se inspelningen från dagen här.