Inspelning från webbinarium om lysrörsutfasningen 11/11

Den 11 november höll vi ett webbinarium om lysrörsutfasningen, inriktat till dem som arbetar med fastigheter, bostadsrättsföreningar, som energi- eller klimatansvarig hos länsstyrelser, energirådgivare eller på annat sätt berörs eller vill veta eller behöver kunna informera om lysrörsutfasningen. Energimyndigheten samt branschexperter medverkade vid webbinariet.

Nästa år blir det förbjudet att ta in konventionella lysrör och kompaktlysrör in i EU. Den här typen av ljuskällor är mycket vanligt förekommande i Sverige och förbudet kommer därför beröra de allra flesta fastigheter. Utfasningen sker snabbare än förväntat varför det är hög tid att planera.

Lysrörsutfasningen berör, enligt våra beräkningar, 17 miljoner befintliga armaturer under de kommande fem åren. Dessa finns i skolor, kontor, sjukhus, stormarknader, industilokaler, idrottshallar och andra lokaler.

Här hittar du inspelningen från webbinariet.