Webbinarium om hållbar belysning för människan och naturen

I samband med årets internationella ljusdag uppmärksammar vi temat hållbar utomhusbelysning genom ett webbinarium måndagen den 17 maj kl. 13.00 – 14.30.

Att ljusmiljöer planeras på ett hållbart sätt är en förutsättning för trygghet och omsorg om människan, den biologiska mångfalden och natthimlen. Om belysningen är överflödig, lyser upp mer än vad som är tänkt eller ljusets riktning är fel kan det uppstå ljusföroreningar.

Webbinariet tar upp aktuella frågor och forskning inom ämnesområdet och föreslår några svar på hur vi kan komma till rätta med problemen. Kiruna kommun är med och berättar om hur de arbetar med belysning så att det integreras i vardagslivet och förstärker stadens identitet.

 

PROGRAM

 • Välkommen, Mikael Castanius, VD för Belysningsbranschen
 • Artificiellt ljus och påverkan på den naturliga miljön och rekommendationer för att reducera påverkan
  Presentationen går igenom det internationella kunskapsläget om ekologiska effekter av artificiellt ljus och vilka åtgärder som är mest effektiva mot oönskad ekologisk påverkan. Exempel på effektiva åtgärder kommer att tas upp.
  Annika Jägerbrand, Högskolan i Halmstad
 • Vägbelysningens effekter på insekter och ljuskänsliga arter
  Presentationen går igenom insekters responser gentemot artificiellt ljus och hur de kan påverkas. Dessutom presenteras ett pågående forskningsprojekt som studerar effekter av belysning på ljuskänsliga insekter.
  Petter Andersson, Calluna AB
 • Energieffektiv utomhusbelysning för minskade ljusföroreningar.
  Vad menar man med ljusföroreningar och hur har begreppet förändrats? Hur mäts ljusföroreningar? Kan man mäta med drönare?
  Maria Nilsson Tengelin, RISE
 • CASE: KIRUNA: Hur integreras belysning i vårt vardagsliv och hur det stärker Kirunas identitet
  Här är ljuset ljusare, kylan kallare, topparna högre, ytorna större och läget nordligare än någon annanstans i Sverige.
  Nina Eliasson, Kiruna kommun och Carl Bernin, Tekniska verkenMedverkar gör även Helena Aman Johansson, ljusdesigner från Light Bureau, som varit med och tagit fram en belysningsplan för Kiruna
 • Paneldiskussion med de medverkande
  Diskussionsledare: Petter Hafdell, Trafikverket


VARMT VÄLKOMMEN med din anmälan senast den 13 maj – ANMÄLAN

Webbinariet är kostnadsfritt och genomförs via Zoom. Du får en deltagarlänk ett par dagar före evenemanget.

 

OM FÖREDRAGSHÅLLARNA:

Annika Jägerbrand är Fil dr, universitetslektor i miljövetenskap samt ordförande för CIEs tekniska kommitté
TC 4­61 Artificial lighting and its impact on the natural environment.

Petter Andersson är Fil dr, forskare och konsult hos Callum.

Maria Nilsson Tengelin är Tekn. Dr. Fysik, forskare fotometri och radiometri och arbetar på RISE.

Nina Eliasson är arkitekt SAR/MSA, Planchef och stadsbyggnadsstrateg hos Kiruna kommun

Carl Bernin är projektledare hos Tekniska verken i Kiruna.

Helena Aman Johansson är ljusdesigner, LD, hos Light Bureau