Foto: Jönköping kommun

Belysning viktigast för känslan av trygghet ute – Tre praktiska tips för kommuner

Mer än hälften av alla kvinnor känner olust till att vistas utomhus under kvällstid. En färsk undersökning visar att belysning är den enskilt viktigaste åtgärden för att öka känslan av trygghet, till och med viktigare än fler poliser och vakter. Kommuner har en avgörande roll för att komma till rätta med problemet.

 

Dåligt belysta och mörka platser skapar stor otrygghet utomhus, visar en nyligen genomförd Ipsos-undersökning. Mer än hälften av de tillfrågade kvinnorna och var femte man upplever olust när de behöver passera sådana platser. Hela 79 procent anser att den viktigaste åtgärd för kommuner är bättre belysning.  Jämfört med en liknande undersökning som Belysningsbranschen genomförde för tio år sedan visar att idag känner sig fler otrygga på grund av dåligt belysta plaster

 

– Kommunala beslutsfattare har ett viktigt uppdrag att se över obelysta platser och göra dem tillgängliga och trygga. När belysning till och med anses viktigare än fler poliser måste våra kommunpolitiker ta frågan på allvar. Inget tycks ju ha hänt på tio år, säger Mikael Castanius, VD för Belysningsbranschen.

 

En av de kommuner som arbetar systematiskt med utebelysning är Jönköping. Kommunen har sedan tio år tillbaka en egen belysningsplanerare dedikerad till frågan. Tor Olsson, som har rollen idag, har tillsammans med Jönköpings Energi arbetat fram en strategi för trygghetsskapande belysning. Tor Olsson delar med sig av tre praktiska tips för utomhusbelysning:

 

1. Krångla inte till det
När man vill förbättra belysningen, till exempel i en tunnel, är det lockande att satsa ambitiöst med en stor budget, konstnärer och dyra material. En bättre idé kan vara en upprustning med lite färg och en enkel funktionell belysningslösning. Då har man råd att göra tio tunnlar i stället för en.

 

Har man en lösning som kan varieras är det ännu bättre. Känner alla inblandade entreprenörer till konceptet och ni använder samma material, är det väldigt enkelt att genomföra liknande projekt på fler ställen. Man behöver inte ens projektera utan kan färdigställa projektet med enkla beskrivningar.

 

2. Skapa en attraktiv plats även när det är mörkt
Kombinera funktion och estetik och skapa attraktiva platser som människor vill använda även när det är mörkt.

–        Kan belysning för gång- och cykelvägen invid en fasad ge en fin fasadbelysning?

–        Kan god ljusplanering bidra till att platsen som tidigare undveks blir en som man vill passera när man är ute med hunden?

 

3. Skapa trygghet ur ett belysningsperspektiv
Undvik bländande ljus och hitta rätt balans mellan ljus och mörker. Starkare ljus är sällan lösningen på otrygghet och vi kan omöjligen lysa upp varje kvadratmeter av Sverige. Fråga medborgarna vilka otrygga platser som är viktigast att belysa.

 

Belysningsbranschens undersökning bifogas i sin helhet.

 

Kontakt
Mikael Castanius
VD / CEO
0760-066 704
mikael.castanius@belysningsbranschen.se

Tor Olsson
Belysningsplanerare Jönköpings kommun
Tfn 036-10 60 80
tor.olsson@jonkoping.se

 

Belysningsbranschens_undersökning ”Trygghet Utomhus”

Sammanfattning undersökningar 2011 och 2021 ”Trygghet utomhus”