Nytt hjälpmedel för jämförelse av olika belysningsberäkningar

Ljusamallen – belysningsberäkningar är en rekommendation för en enhetlig redovisning av belysningsberäkningar. Syftet med dokumentet är att möjliggöra en rättvis jämförelse av olika belysningsberäkningar och det tar upp olika aspekter som du ska ta upp när du gör belysningsbekräkningar. Då blir olika lösningar mycket lättare att jämföra med varandra på ett rättvist sätt.

Ljusamallen-dokumenten är framtagna och uppdateras kontinuerligt av Belysningsbranschens Tekniska kommitté.

Hjälpmedel för belysningsberäkningar

Du kan ladda ner den nya versionen av Ljusamallen för belysningsberäkningar i vår KUNSKAPSBANK.