Upplevelse

Ljus och belysning är avgörande för upplevelsen av en miljö. Genom bra och genomtänkt ljusplanering kan vi skapa miljöer som är bra för både människa och miljö. Ljus skapar upplevelser!
Här hittar du information om hur!

Artiklar i ämnet