Goda exempel - utbyte till LED

Det finns en stor energisparpotential när man byter ut äldre belysning mot ny teknik med LED och styrning. I nedan film presenteras flera olika projekt som är genomförda.

Kliv ca 1 timmer och 10 minuter in i filmen så hittar du projektpresentationerna.