Vilka är alternativen?

Generellt finns följande alternativ:

1. Ersätt ljuskällan med ett motsvarande LED ljuskälla
Till många ljuskällor som berörs finns det LED ersättning.

2. Ombyggnad av den befintliga armaturen
Notera att detta måste utföras av behörig person och kräver extra dokumentation. Elsäkerhetsverket har regler och utgör marknadskontroll.

3. Byte av armatur
Om belysningsarmaturerna är av äldre slag (material såsom lamphållare, plintar och kablar är ofta i dåligt skick) så rekommenderas det alltid att byta till nya mycket energieffektivare armaturer/belysningssystem med LED.

 

Foto: Lasse Olsson