Nu behöver lokaler med dessa ljuskällor ses över

Det nya utfasningskravet innebär att befintliga belysningsanläggningar med dessa ljuskällor måste ses över och uppdateras. Ett första steg är att inventera. Belysningsanläggningar med lysrör och kompaktlysrör att mycket vanligt förekommande i fastigheter som skolor, vårdlokaler, kontor, idrotts- och industrilokaler.

Generellt finns följande alternativ:

1. Ersätt ljuskällan med ett motsvarande LED ljuskälla, till många ljuskällor som berörs finns det LED-ersättning.

2. Ombyggnad av den befintliga armaturen. Notera att detta måste utföras av behörig person och kräver extra dokumentation.
Läs mer här: Artikel ”Ombyggnad och konvertering till LED-lysrör” i tidningen Ljuskultur

3. Byte av armatur: Om belysningsarmaturerna är av äldre slag (material såsom lamphållare, plintar och kablar är ofta i dåligt skick) så rekommenderas det alltid att byta till nya mycket energieffektivare armaturer.

 

Foto: Åke E:son Lindman