Ljus och arbetsmiljö

Bra belysning är en dold resurs som finns på de flesta svenska företag. Den är dold därför belysningen ofta är ett allt för underskattat hjälpmedel som leder till både bättre produktivitet och bättre kvalitet. Dålig eller illa anpassad belysning gör det motsatta.

På en arbetsplats kan dålig belysning orsaka såväl trötthet, spänningshuvudvärk som belastningsskador – inte alltid omedelbart, men över tiden.

Sakta och till en början obemärkt kommer problemen smygande. Omedvetet försöker vi kompensera och anpassa oss efter bristande ljusförhållanden. Det onormala blir normalt. Kroppen slits av felaktiga arbetsställningar, huvudvärken kommer smygande, prestationsförmågan sjunker och plötsligt har arbetsgivaren inte bara fått ett hälsoproblem och eventuell sjukfrånvaro att ta ställning till, utan också ett produktionsproblem indirekt orsakad av dålig belysning. Oavsett vilket kostar det pengar.

Synergonomi handlar om hälsa, syn och produktionsförmåga
Idag har vi ett ord för problematiken kring seendet, bland annat på våra arbetsplatser. Synergonomi handlar om att bevara hälsa och produktionsförmåga genom att optimera våra synförutsättningar. Inte minst genom bättre belysning.

Hur ser det till exempel ut på din egen arbetsplats? Är belysningen tillräckligt stark, störs du av reflexer och blänk, lysrör som flimrar eller bländande ljus? Om svaret är nej är ändå risken stor för att du sedan länge vant dig vid något som kunde vara betydligt bättre. Vi säger inte att det är så, men dålig arbetsmiljö avseende belysning är mer regel än undantag.

Enligt en undersökning gjord av oss på Belysningsbranschen anger sex av tio att de arbetar i dålig belysning. Lika många tycker att belysning är ett område som det bör satsas extra på, men
endast sju procent upplever att så är fallet. I många fall handlar det om dålig allmänbelysning, men den individuella anpassningen på varje arbetsplats är väl så viktig.