En bra beställare har bestämt ambitionsnivån och kan kommunicera den tydligt

Bra belysning är viktigt när man planerar en ny lokal eller renoverar. Människor som ska vistas där ska må bra. För att komma fram till den lösning som har bäst gestaltning, ryms inom budgeten och är mest energieffektiv är det nödvändigt att redan från början ta med belysningsfrågan i projektet. En genomtänkt och väldesignad belysningslösning ökar värdet på din lokal.

Bestäm därför redan från början vilken nivå du ska lägga dig på. Hur centralt är en bra belysning i projektet?

Var sedan tydlig med ambitionsnivån så att arkitekten och ljusdesignern förstår din verksamhet och också vilken budget som gäller. Innan slutresultatet är nått kommer entreprenören, elinstallatören, en projektledare och kanske en förvaltare att ha sagt sitt.

Involvera de iblandade redan i början av processen

Som beställare är det viktigt att vara involverad redan i början av byggprocessen. Det är  beställaren som har ett behov. Formulera mål och vision tillsammans för att få en stark plattform. Involvera fler än arkitekterna i förstudien och programhandlingen så att alla synpunkter kommer med.

Vad tydlig med dina mål och din budget

En bra beställare har tydliga mål, en tydlig budget och en tydlig tidsram. Om ljusdesignern har tillgång till all den informationen så är även begränsningarna definierade. Prata om förväntningarna innan så att budgeten håller. Skriv en lista! Vad kan du kompromissa om och vad kan du inte?

Ett lyckat resultat är en kombination av en god ljusmiljö, hållbarhet och design

Bra belysning är inte bara snygga armaturer – det är viktigt med en god ljusmiljö. Bra belysning ska också vara praktisk. Tänk på vilka praktiska moment som krävs i din miljö. Vad används lokalen till? Ska det t.ex. vara samma belysning dygnet runt och vill man att belysningen ska vara individuellt anpassad t.ex. om det handlar om en arbetsplats?