Intelligent ljus i storsjukhuset

Det hittills mest storskaliga belysningsprojektet i Finland håller på att genomföras på Seinäjoki centralsjukhus. Det handlar om ett innovativt projekt vars mål är att förvandla sjukhuset till en dynamisk arbetsplats för personalen och skapa en miljö som underlättar återhämtningen för patienterna.

Man har tagit fram ett intelligent belysningssystem för projektet, med människa i centrum. Ljusdesign har minutiöst använts i hela byggnaden för att maximera både utrymme och användbarhet. Ett intelligent system med dygnsrytm som motsvarar vår inbyggda 24-timmars inre klocka anpassar belysningsnivåerna under hela dygnet. För att ge den optimala intensiteten av ljus och ökat välbefinnande och produktivitet för sjukhuspersonalen samtidigt som belysningen förbättrar den övergripande känslan av lugn och ro för patienter att återhämta sig.

Runt 200 belysningsroutrar har hittills installerades, och antalet kommer att öka ytterligare i takt med att renoveringen fortsätter. Samtliga routrar är kopplade till sjukhusets egna IP-nät, vilket gör systemet lätt att underhålla. Systemet är också mycket användarvänligt och går att justera efter behov av personalen själva. Både kontor och korridorer har konstanta ljuskontroller, rörelsedetektorer och automatisk ljusreglering.

Sjukhuset består av ett stort nätverk av byggnader och renoveringen genomfördes i olika steg för att minska störningar för verksamheten. Arbetet inleddes i barnavdelningen under 2007 och sedan dess har 20 avdelningar gjorts om i en totalrenovering som är planerad att slutföras under 2025.

I de nu renoverande delarna har en välkomnande miljö och trevlig atmosfär har åstadkommits med ljus och färg. Ljusdesignen i intensivvårds- och återhämtningsrummen är innovativt genomtänkta. Den skapar avskildhet och lugn för patienterna och bidrar till god vård och enklare underhåll.