Ny utgåva av Ljus & Rum, planeringsguide för belysning inomhus

Standarden för belysning av arbetsplatser inomhus har uppdaterats. Den nya versionen tar bättre hänsyn till människans välbefinnande än tidigare. I samband med att standarden uppdaterats har även en ny utgåva av branschskriften Ljus & Rum tagits fram.  

Standarden för belysning av arbetsplatser inomhus, SS-EN 12464-1:2021, har nyligen reviderats och publicerats. Revideringen innebär flera förbättringar som handlar om människans välbefinnande. Bakgrunden är de forskningsresultat som kommit fram under de senaste åren.

Bland annat behandlas påverkan av både visuella och icke-visuella effekter av ljus på människors prestanda och välbefinnande mera omfattande än tidigare. Standarden innebär därför också höjda krav på belysningsstyrkor för väggar, tak och s.k. cylindrisk belysning. Det vill säga ett ökat fokus på omfältsljuset, som bidrar till ökad ljuskonfort och mindre risk för bländning.

Vill du läsa mer om nyheterna i standarden, förklaras de i korta drag i en artikel i senaste numret av tidningen Ljuskultur. I artikeln beskrivs också några centrala begrepp som kan vara bra att förstå.

Ny utgåva av Ljus & Rum

Med anledning av att standarden uppdaterats kommer nu en ny utgåva av skriften Ljus & Rum, planeringsguide för belysning inomhus. Den baserar sig på standarden och är publicerades i mitten av januari.

Ljus & Rum, planeringsguide för belysning inomhus är ett lättanvänt verktyg för ljusplanerare, beställare, arkitekter och andra beslutsfattare.  Skriften innehåller, förutom tolkningen av standarden, alla ”mjuka” fakta kring ljus och belysning som ska beaktas, samt en praktisk och vägledande guide för alla moment i planerings-processen.

BESTÄLL LJUS & RUM, UTGÅVA 4 HÄR