Belysning anses viktigare än poliser för att öka tryggheten

En färsk undersökning visar att belysning anses vara den enskilt viktigaste åtgärden för att öka känslan av trygghet utomhus, till och med viktigare än fler poliser och vakter. Mot bakgrund av undersökningen lanseras nu en kampanj som ska peka ut de mest otrygga platserna och få kommunpolitiker att agera.

Belysning anses som den enskilt viktigaste åtgärden för att öka känslan av trygghet på offentliga platser. Det visar en färsk undersökning som undersökningsföretaget Ipsos gjort på uppdrag av Belysningsbranschen. Av de tillfrågade föredrar 79 procent bättre belysning, medan motsvarande siffra för fler poliser och vakter är 47 procent.

En jämförelse med en liknande undersökning för exakt 10 år sedan visar att fler känner sig otrygga ute på kvällar och nätter idag och att fler platser upplevs som otrygga på grund av dålig belysning. För att lyfta kunskapen genomför Belysningsbranschen en rikstäckande kampanj för belysning av offentliga platser.

– Kommunala beslutsfattare har ett viktigt uppdrag att se över obelysta platser och göra dem tillgängliga och trygga. När belysning till och med anses viktigare än fler poliser måste våra kommunpolitiker ta frågan på allvar. Inget tycks ju ha hänt på tio år, säger Mikael Castanius, VD för Belysningsbranschen.

Den kampanj som drar igång mot bakgrund av undersökningen heter ”Sveriges läskigaste plats” och sker på Instagram. Man deltar genom att fotografera platser som är otrygga eller dåligt belysta och tagga bilder med @sverigesläskigasteplats. Man kan också skicka bilder till kampanjkontot. Syftet med kampanjen är att få kommunpolitiker att reagera och agera.

– Det finns otaliga tunnlar, parker och gång- och cykelvägar som är dåligt belysta eller saknar belysning. Enligt Ipsos-undersökningen känner sig över hälften av kvinnorna och fler än var femte man sig därför otrygga. Nu vet vi att belysning anses väldigt viktig för tryggheten och genom kampanjen hjälper vi kommunpolitikerna hitta de platser som behöver åtgärdas. Det finns inte längre några skäl att ”gömma sig”, avslutar Mikael Castanius.

 

Ipsos-undersökningen bifogas med en kort sammanfattning, med jämförelse med motsvarande undersökning gjord 2011.

Bilaga – Belysning anses viktigare än poliser för att öka tryggheten