Belysningsbranschen

Energieffektivitet och sparpotentialen

Den renaste kilowattimmen är den som aldrig behöver produceras
Den renaste kraften kommer varken från naturgas eller biobränsle, inte ens från vindkraft eller solceller.Den renaste kilowattimmen är den som aldrig behöver produceras.

Varje år använder vi i Sverige 14TWh el till belysning. Den avgörande delen, cirka 10 TWh, används i företag och offentlig verksamhet. Om alla dessa lokaler skulle byta till modern belysning skulle vi spara 4,2 TWh per år. Det är lika mycket som den mängd energi som alla Sveriges vindkraftsverk producerar under ett år.

Förklaringen är enkel: En 15-20 år gammal belysningsanläggning drar ofta fyra gånger så mycket energi som en ny. Fortfarande är dock många gamla anläggningar i drift, vilket innebär en stor och onödig belastning för miljön.

Hela 90 procent av belysningens miljöpåverkan kommer från energiförbrukningen, medan tillverkning, transporter och återvinning endast utgör 10 procent.

Miljoner att spara genom utbytt belysning
Det finns både starka miljömässiga och ekonomiska skäl till att byta ut äldre belysningsanläggningar mot ny modern teknik. Genom ett utbyte kan elkostnaderna ofta minskas med 80 procent. Enorma besparingar kan därför göras på såväl företag som i offentlig sektor.

Många företag är fortfarande omedvetna om hur mycket energi som går åt till belysning. I allmänhet rör det sig om 20-30 procent av de totala elkonsumtionen. En undersökning från Energimyndigheten visar att 46 procent av företagen har äldre belysningsanläggningar med onödigt hög elförbrukning. Genom att byta till modern belysningsteknik kan elförbrukning i dessa lokaler minskas med upptill 80 procent!

Även i offentliga lokaler slösas det med energi och pengar genom dålig belysning. Bland skolorna har hela 72 procent föråldrad belysning, enligt Energimyndigheten. Om den byttes ut skulle man spara 347 miljoner kronor, vilket motsvarar kostnaden för 1 029 förskolelärare, 930 grundskolelärare eller 38 miljoner portioner skolluncher per år.

Energimyndigheten har också utfört mätningar i Sveriges vårdlokaler. Här finner man att besparingspotentialen motsvarar 252 miljoner kronor i minskad energianvändning, bara genom att byta ut gammal belysning. Dessa pengar skulle räcka till att bekosta 600 sjuksköterskor, 250 distriktsläkare eller 3600 höftledsoperationer per år.

Därför kan mycket energi kan sparas genom ny belysning
Moderna belysningssystem är avsevärt mer energieffektiva än äldre. Den stora sparpotentialen ligger i utbyte av äldre lysrörsarmaturer (så kallade T8-armaturer) mot LED-armaturer. LED-teknikens förmåga att spara energi är så avgörande att uppfinnarna fick Nobelpriset i fysik 2014. Den lägsta energianvändningen har belysningssystem med dagsljus- och närvarostyrning. Då använder man belysningen på ett effektivt sätt endast när den behövs.

Hjälpmedel

Enkelt belysningstest

Informationsskift: En ljusare framtid – spara energi och miljö med smart belysning (Klicka på bilden)

En-ljusare-framtid

 

En temahemsida om smart belysning (Klicka på logotypen):

smartbelysning