Belysningsbranschen

Kort fakta om belysning

Belysning står för 25-30 procent av den totala elnotan i skolor, sjukhus och på kontor = 10 TWh.

Varje år använder vi i Sverige 14 TWh el till belysning. Den avgörande delen används i företag och offentlig verksamhet. Om alla dessa lokaler skulle byta till smart belysning skulle vi spara lika stor mängd energi som samtliga svenska vindkraftverk producerar under ett år (enligt statistik om vindkraftproduktion 2011). Förklaringen är enkel: En 10-15 år gammal belysningsanläggning drar of fem gåner så mycket energi som en ny. Fortfarande är dock många gamla system i drift, vilket innebär en stor och onödig belastning på miljön. Hela 90 procent av belysningens miljöpåverkan kommer från energiförbrukningen, medan tillverkning, transporter och återvinning endast utgör 10 %.

De stora tekniksprången i belysning möjliggör den stora energibesparingen.

 

BEL0014_DR3_170x240.indd