Belysningsbranschen

Upprop för bättre belysning på arbetsplatsen

Det är lätt att vänja sig vid dålig belysning men det kan leda till konsekvenser. Tyvärr är okunskapen ofta hög och problemen kopplas alltför sällan till belysningen. Förutom att minska arbetsrelaterade skador bidrar en väl utformad ljusmiljö till att vi har lättare att koncentrera oss, känner oss piggare och orkar mer under arbetsdagen.


Fanny Englund ger tips på vad du bör vara uppmärksam på och vilka som är de vanligaste fällorna med kontorsbelysning. Hon tipsar om hur man skapar en varierande belysning och vad man ska tänka på i olika miljöer.

1. Testa din belysning

Är du osäker på hur bra din arbetsplatsbelysning är? – Gör vårt snabbtest:

  1. Känns belysningen för svag?
  2. Bländar belysningen på din arbetsplats?
  3. Har du reflexer eller blänk i arbetsytorna och på datorskärmen?
  4. Finns det störande skuggor?
  5. Saknar du möjlighet att reglera belysningen efter dina egna behov?

 

2. Ljusskivan

Har du svarat ja på någon av frågorna ovan finns det en anledning att göra en översyn av din belysning. Ett första steg är att beställa Ljusskivan från oss. Ljusskivan är ett enkelt och praktiskt verktyg som gör att du på egen hand kan göra en första bedömning av belysningen på din arbetsplats.

Beställ Ljusskivan här

 

3. Närmaste chef eller skyddsombud hjälper dig vidare 

Det är alltid arbetsgivaren som ensam är ansvarig för arbetsmiljön. Om snabbtestet och Ljusskivan indikerar att din belysning behöver åtgärdas är nästa steg att gå till din närmaste chef eller företagets skyddsombud.

 

Tips på länkar:

Broschyren Rätt ljus för människa och miljö
Omslag Rätt ljus för människa och miljö

Broschyren Allt ljus på arbetsmiljön
Omslag Allt ljus på arbetsmiljön