Belysningsbranschen

Ljusets påverkan på människan

Det nya inom belysningsforskningen är att vi i dag kan mäta hur vi med artificiellt ljus kan få människor att må bättre.

STARTSKOTTET VAR UPPTÄCKTEN AV DEN SÅ KALLADE TREDJE RECEPTORN PÅ ÖGATS NÄTHINNA ÅR 2002.
När den utsätts för ljus blockeras produktionen av sömnhormonet melatonin vilket påverkar utsöndringen av vakenhetshormonet kortisol. Den styr med andra ord vår dygnsrytm och stressnivå.

– När vi i studier utsätter ögat för ljus med olika våglängd ser vi att vanligt vitt ljus ökar vakenhetshormonerna. Ju starkare ljus desto mer vakna blir vi vilket påverkar prestationsförmågan. Men det får inte bli för ljust. Då får man för mycket kortisol och blir stressad, säger Thorbjörn Laike, belysningsforskare vid Lunds Universitet.

Det är framför allt kortvågigt kallare ljus, till exempel från LED, som får den tredje receptorn att blockera sömnhormonet melatonin.

– Det är med andra ord bra att utsättas för kallt ljus på morgonen. Men man bör vara försiktig med blått ljus kvällstid, till exempel från mobiler och surfplattor. Dagsljus nollställer människans inre klocka så att vi inte förskjuter dygnet, men under de mörka vintermånaderna blir det problem.
– Vi mår som bäst när solen går upp runt klockan sex på morgonen. Men på vintern går vi upp klockan sex trots att det blir ljust först klockan åtta. Då förskjuts lätt vår dygnsrytm. I en studie vi gjort med skolelever såg vi att vi kunde vi påverka barnens dygnsrytm och prestationsförmåga positivt genom att utsätta dem för ett bra ljus under vintern.

Thorbjörn Laike har även studerat hjärnans aktiveringsgrad i relation till olika driftdon, en komponent som finns i lysrörsarmaturer. Studien visade att personer som satt i miljöer med äldre lysrörsarmaturer i högre utsträckning fick huvudvärk än de med modern belysning. En stor grupp visade sig också vara väldigt känsliga mot flimmer vilket gjorde att de presterade sämre och kände sig stressade.

– Genom att byta till stressminskande HF-don kan man spara lidande och pengar. Därför är det skrämmande att HF-don bara används i cirka hälften av dagens belysningsanläggningar, trots att konventionella driftdon har en negativ effekt på både hälsan och energiförbrukningen.

Ögat

Mera om människan och ljuset kan du läsa i skriften Ljus & rum, utgiven av Ljuskultur.