Belysningsbranschen

Omslag Belysning i offentliga miljöer

Belysning i offentliga miljöer, utgiven av Energimyndigheten

Publicerad: 3 januari, 2013

Ladda ner PDF

Belysning i offentliga miljöer, råd till beställare, upphandlar och projektansvariga av Energimyndigheten

God belysning bidrar till välbefinnande, bättre arbetsmiljö och ökad trygghetskänsla. Men inte bara det – en modern och effektiv belysningsanläggning med styrsystem använder ofta bara hälften så mycket el som äldre anläggning. För att kunna skapa en god belysning krävs kunskap och planering. Energimyndighetens nya guide: Belysning i offentliga miljöer riktar sig främst till dig som är beslutsfattare, upphandlare, beställare eller intern eller extern projektledare inom den offentliga sektorn. Syftet är att inspirera till att skapa god och effektiv belysning i det offentliga rummet, såväl inomhus och utomhus.