Belysningsbranschen

Omslag Ljus_o_rum_2013

Ljus & Rum – planeringsguide för belysning inomhus (utgåva nr 3, 2013)

Publicerad: 31 maj, 2016

Ljus & Rum, planeringsguide för belysning inomhus är en innehållsrik planeringsguide för belysning inomhus, till hjälp för planerare, beställare, arkitekter och andra beslutsfattare.

Guiden ges ut av Ljuskultur i samarbete med Arbetsmiljöverket och Statens Energimyndighet. Skriften är ett lättanvänt verktyg som skall tolka den nya europastandarden för belysning inomhus och innehåller tabellverket från standarden. Ljus & Rum innehåller även mjukfakta kring ljus och belysning samt en praktisk och vägledande guide för alla moment i planeringsprocessen. Första delen i boken behandlar i ord och bild ämnen som människan och ljuset, visuella förhållanden, rummet och arbetsplatsen, belysningen i praktiken, miljöpåverkan, ekonomi och underhåll. Den andra delen är en pedagogisk och vägledande planeringsguide, som steg för steg tar belysningsplaneraren genom processens alla delar. Planeringsguiden innehåller checklistor, rekommendationer, exempel och beskrivningar av viktiga moment. Nytt för 2013 års utgåva är: – Energikrav för belysning – hänvisning till SS-EN 15193 – Arbetsområdet har nu kompletterats med ett nytt beräkningsområden, den s.k. yttre omgivningen. – Belysningsstyrkans jämnhet samt generella värden för arbetsområdets omedelbara och yttre omgivning. – Minimum krav för belysningsstyrkor på rumsytor – exempelvis för väggar och tak – Minimum krav på cylindriska medelbelysningsstyrkor – Beräkningspunkter – antal punkter för kontroll av medelbelysningsstyrka och jämnhet – Luminansbegränsningar – för armaturer som kan reflekteras i bildskärmar har ändrats. – Ljus och hälsa – allmänna anvisningar om ljusets påverkan på människan – Dagsljus – generella anvisningar om att utnyttja dagsljus för belysning.

Du kan ladda ner pfd-filer på bokens olika avsnitt (förutom avsnittet Belysningskraven med SIS tabellverk) här på hemsidan. 

Vill du köpa boken finns den tillgänglig i Ljuskulturs shop.