Checklista för beställare

Du som är beställare kan dra nytta av följande checklista för att nå så lyckat slutresultat som möjligt:

 • Tänk efter: Vad vill jag belysa? Vad får det kosta? Vad är syftet med belysningen?
 • Gör en noggrann analys av den ambitionsnivå ni vill ha för belysning i projektet. Vilken typ av lokal har ni? Hur viktigt är det t.ex. med en bra ljusmiljö, hög energieffektivitet och låga driftskostnader.
 • Se till att projektet väljer ut den bästa tekniken för uppgiften – och kom ihåg att den bästa inte alltid är den energisnålaste eller den billigaste.
 • Var noga med hur du upphandlar. Det finns hjälp att få från t.ex. Upphandlingsmyndigheten.
 • Dra lärdomar av vad som gått bra och dåligt. Gör en noggrann uppföljning och för över informationen till nästa projekt.
 • När du står i början av en byggprocess ska du fråga dig vilken kompetens du behöver och i vilket skede av byggprocessen du behöver den. Se till att budgeten inte drar iväg genom att du använder för många personer med hög kompetens.
 • Lägg stora resurser i ett tidigt skede så sparar du mycket i slutet.
 • Jobba med utförarentreprenad där du har större möjligheter att styra.
 • Projektera i samarbete med entreprenörer, arkitekter och konsulter.
 • Var noga med att konsulterna som jobbar för dig verkligen förstår din verksamhet – och hur ni arbetar med miljö och hållbarhet över tid.
 • Upphandla enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling).
 • Använd dig av rumsfunktionsprogram, där det beskrivs vad de olika utrymmen kommer att användas för.